top of page

Koszalin Mobile City Application

Screenshot 2023-11-21 at 15.47.39.png
tel2.png
MAM Koszalin home screen

Project information

 

Koszalin Mobile City Application is a platform that in 2023 replaced the "Mobila Koszalin City Card" application operating in Koszalin. The project is implemented in cooperation with MZK Sp. z o. o. in Koszalin and aims to improve the use of transport services in the city and expand access to the most important information related to public transport in Koszalin.

Public transport tickets

 

Thanks to the application, users can easily purchase tickets for public transport operated by Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. in Koszalin. The application includes both season tickets and short-term tickets, which can be purchased in advance for your wallet and used later when needed, without the need to complete a transaction. 

The app also provides the option to purchaseseason tickets at a more favorable price per ticket.

Schedule

 

Access to the dynamic timetable directly in the application using the CzasPrzyPrzyje service

999d657a-5ce4-4e73-beda-0707404731dc.png

City informant

 

With the Koszalin Mobile City Application, each user will be kept up to date on the most important issues related to transport in the city and important events.

Praktycznie informacje

 

1. Nazwa aplikacji.

Nowa aplikacja zmienia swoją nazwę na Mobilna Aplikacja Miejska Koszalin (MAM Koszalin), tym samym wcześniejsza nazwa Mobilna Karta Miejska Koszalin zostanie z czasem zastąpiona.

2. Wersje aplikacji.

MAM Koszalin będzie funkcjonować w dwóch kompatybilnych wersjach. MAM Koszalin oraz MAM Koszalin Dostępność+. Każda z wersji będzie współpracować z tym samym kontem użytkownika. Wersja aplikacji Dostępność + posiada dodatkowe usprawnienia zwiększające dostępność dla osób starszych, osób mogących mieć większe problemy z obsługą tego typu rozwiązań.

3. MAM Koszalin Dostępność+. 

Ta wersja aplikacji będzie na bieżąco rozwijana w zakresie zwiększania dostępności dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych. Niezależnie jaką wersję użytkownik będzie posiadać na swoim telefonie kluczowe funkcjonalności będą dostępne, różnice mogą dotyczyć sposobu wyświetlania informacji, kontrastów, wielkości czcionek.

4. Nowa aplikacja - nowe konto Użytkownika.

MAM Koszalin to aplikacja, która została zbudowana w oparciu o całkowicie nowe rozwiązania dlatego niezbędna jest rejestracja w nowej usłudze. Jeśli posiadasz aktywny bilet okresowy będziesz mogła/mógł w łatwy sposób przenieść bilety do swojej aplikacji wpisując adres email i hasło z poprzedniej.

5. Do kiedy będę mogła/mógł korzystać z starej wersji Mobilna Karta Miejska Koszalin (MKM Koszalin)?

Spokojnie! Chcemy dać czas naszym Użytkownikom na zapoznanie się z nową aplikacją. W grudniu 2023 r. przeprowadzamy ankietę celem zweryfikowania, czy w nowej aplikacji wszystko działa właściwie. Chcemy również poznać oczekiwania użytkowników co do jej dalszego rozwoju. MKM Koszalin będzie działać jeszcze zapewne przez pierwszy kwartał 2024 roku, jeśli będziemy zbliżać się do wygaszenia aplikacji wszyscy użytkownicy zostaną o tym powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

bottom of page